בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

דף הבית

אודות

רקע ומידע על ביה"ס

צוות ביה"ס

תקנון

לוח צילצולים

לוח חופשות

פרוייקטים יחודיים

"להעביר את האור"

מפגשי סבב"א

פרויקט ירושלים

הקשר הבין דורי

מצויינות 2000

כיתת אומן

מובילים בשכונה

פעילות בגן הבוטני

חוזרים והודעות להורים

רשימת ספרים

תשלומי הורים

חדר מורים

דף חירום

הנהגת הורים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA