בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

מן העיתונות

כתבה בעיתון "ישראל היום"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA