בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

פעילות שגרירי מפתח הל"ב

פעילות שגרירית

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA