בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

לוח חודשי

לוז מרץ

לוח פברואר

לוז נובמבר

לןז אוקטובר

לוז ספטמבר

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA