בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

תקשוב - התאמת ביה"ס למאה ה- 21

גלישה בטוחה- הנחיות להורים

חזון בשילוב התקשוב

חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב

אינטרנט בטוח - פעילויות בנושא

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA