בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

אירועים, סרטונים, תמונות ופעילויות בבית הספר

ימים פתוחים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA