בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

אירועים, סרטונים, תמונות ופעילויות בבית הספר

שעה של חלום בשלום בנושא שמן ואור
שעה של חלום בשלום - בנושא שמן ואור

"שעה של חלום בשלום" היא שעה שבה נהנים ילדי הגן שעולים לכיתה א', מפעילות חוויתית בבית הספר, כחלק מהקשר הרציף בין הגן לבית ספר.תודה מיוחדת למורות קרן ואירנה על הובלת שעה קסומה זו.

שעה של חלום בשלום - בנושא שמן ואור

שעה של חלום בשלום - בנושא שמן ואור

שעה של חלום בשלום - בנושא שמן ואור

שעה של חלום בשלום - בנושא שמן ואור

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA