בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

אירועים, סרטונים, תמונות ופעילויות בבית הספר

תרבות המחלוקת בחברותא - הורים וילדים
שעת חברותא בנושא תרבות המחלוקת

שעת חברותא- הורים וילדים בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

שעת חברותא בנושא "תרבות המחלוקת"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA