בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

אירועים, סרטונים, תמונות ופעילויות בבית הספר

טקס פתיחת שנת הלימודים וקבלת ילדי כיתה א'

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA