בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

טקס יום ירושלים בהובלת כיתות ד'
*YouTube:YFhZAvJP-is*WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA