בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

הנהגת תלמידים

גלישה בטוחה באינטרט

הנהגת התלמידים הכינו פעילויות בנושא גלישה בטוחה באינטרנט אותם העבירו לתלמידי כיתות ד-ו

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA