בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

כללי זהירות לקראת יום הכיפורים

תלמידי כיתה ה' הגיעו למבנה למטה והדריכו את תלמידי כיתות א-ג בנושא כללי זהירות לקראת יום הכיפורים.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA