בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

פרויקט "סיפורי רחוב"- כיתות ו'

כיתה ו' השתתפה בפרויקט הנקרא: " סיפורי רחוב" . במסגרת הפרויקט התלמידים חקרו רחובות בירושלים, הכינו סרטונים על רחוב נבחר והעלו אותם למפה שיתופית. צפו , תהנו והעשירו את ידיעותיכם.תודה רבה למורה ימית האחראית על הובלת הפרויקט.

סיפורי רחוב ירושלים - במפת גוגל שיתופית


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA