בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

פורים תשע"ז בבית הספר


אלבום תמונות מחג פוריםפורים- סרטון

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA