בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

עיתון בית ספר השלום- 2017

מצורף עיתון בית הספר לשנת 2017. תודה מיוחדת למורה רונית, עורכת העיתון ולכל התלמידים שהיו שותפים לכתיבתו.עיתון בית ספר השלום 2017.pdf

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA