בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

אירוע חנוכה*וידאו:3146812-VoBydoXWA2&2-25 at 22.08.53.mp4*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA