בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

פעילות שגרירית של כיתה ו2 לה2 בנושא שיתוף והשתתפות


פעילות שגרירית

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA