בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

ילדי כיתה ג3 חונכים את ילדי כיתה א

https://goo.gl/photos/rMRuXB26LpHV2Wkz9חונכות ג-א

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA