בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

שנת לימודים פוריה

תמונות מטקס פתיחת שנה"ל תשע"ז

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA