בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

מערכת השמש

תלמידי כיתה ה'1 למדו על מערכת השמש וכסיכום הנושא יצרו דגמים מדהימים.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA