בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

לקראת התעודות

תלמידי בית הספר קיבלו את תעודת המחצית הראשונה. בהצלחה במחצית הבאה!


תלמידים יקרים,תעודת הערכה זו ניתנת לכם לאחר חג ט"ו בשבט.
חג זה מסמל את הקשר שבין האדם לטבע,
כפי שנאמר: "כי האדם עץ השדה".
ואכן, האדם דומה בכמה דברים לאילן.
האילן גדל והולך- זה עיקרו של העץ, לפיכך נקרא הוא צומח, משום שעניינו לצמוח.תחילתו גרעין קטן, לאחר מכן הוא אילן קטןולבסוף אילן גדול נושא פירות. זה הדבר שעל האדם ללמוד מהאילנות:
עליו ללמוד לצמוח ללא הרף, ועד כמה שטוב היום,
עליו להתאמץ שמחר יהיה טוב יותר,
ומחרתיים טוב אף מזה.
אנו מאחלים לכם לצמוח ותמיד להתפתח, הצוות החינוכי

עצות להורים להתנהלות תומכת ומומלצת בעת קבלת תעודות המחצית
פתחו את הקישור הבא:
עצות להורים לקראת קבלת התעודות

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA