בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

כותרת הכתבה

ערך חודש שבט במפתח הל"ב הוא ערך האחריות. התלמידים צפו בסרטון המצורף ולמדו על אחריות אישית ואחריות לסביבה.*YouTube:Au6g5yz8KBc*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA