בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

עבודות סיכום לנושא עשרת המכות - כיתות ג'

התלמידים התבקשו לבחור שתי מכות ולהכין דגם בנושא. החומרים היו מגוונים והדגמים יצירתיים במיוחד...כל הכבוד לכיתות ג'...

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA