בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

מאירים "שלום" בקהילה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA