בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

יום הזיכרון ליצחק רבין
טקס יום הזיכרון לראש הממשלה , יצחק רבין זל

ביום ראשון, התקיים טקס זיכרון לרצח ראש הממשלה, יצחק רבין ז"ל, במלאת 20 שנה, באחריות נציגי הנהגת התלמידים לשנת תשע"ו ונציגי התלמידים משכבת ו', בהובלת הרכזת החברתית, שירלי זקן.

טקס יום הזיכרון לראש הממשלה , יצחק רבין ז"ל

טקס יום הזיכרון לראש הממשלה , יצחק רבין ז"ל

טקס יום הזיכרון לראש הממשלה , יצחק רבין ז"ל

טקס יום הזיכרון לראש הממשלה , יצחק רבין ז"ל

טקס יום הזיכרון לראש הממשלה , יצחק רבין ז"ל

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA