בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

מפגש סבב"א- מפגש תלמידים עם סבתות וסבים

פעילות משותפת בין תלמידים לסבתות ולסבים שלהם- מפגש ראשון, מוצלח ומרגש במיוחד!

מפגש סבב"א- מפגש תלמידים עם סבתות וסבים

מפגש סבב"א- מפגש תלמידים עם סבתות וסבים

מפגש סבב"א- מפגש תלמידים עם סבתות וסבים

מפגש סבב"א- מפגש תלמידים עם סבתות וסבים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA