בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

טקס יום ירושלים

טקס יום ירושלים בהובלת תלמידי כיתה ד'

טקס יום ירושלים בהובלת תלמידי כיתה ד'

טקס יום ירושלים בהובלת תלמידי כיתה ד'

טקס יום ירושלים בהובלת תלמידי כיתה ד'

טקס יום ירושלים בהובלת תלמידי כיתה ד'

טקס יום ירושלים בהובלת תלמידי כיתה ד'

טקס יום ירושלים בהובלת תלמידי כיתה ד'

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA