בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

שחרית זמר וצל"שים מהמנהלת
צלשים  מהמנהלת בשחרית זמר

מידי חודש מתקיימת בבית ספר "שחרית זמר" בה התלמידים שרים יחדיו, שירים מגוונים שלמדנו בשעורי המוסיקה עם המורה אווה.כמו כן תלמידים נבחרים מקבלים צל"ש מהמנהלת על התקדמות והצטיינות בתחומים שונים.

מקבלים צל"שים מהמנהלת דסי בשחרית זמר

מקבלים צל"שים מהמנהלת דסי בשחרית זמר

מקבלים צל"שים מהמנהלת דסי בשחרית זמר

מקבלים צל"שים מהמנהלת דסי בשחרית זמר

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA