בית ספר השלום ירושלים

בית ספר השלום -ירושלים

ארכיון תשע"ח

שחרית זמר וצל"ש המנהלת 20/11/14

חלוקת צל"שים כיתתיים ואישיים ב"שחרית זמר"

פעם בחודש מקבלים תלמידים נבחרים צל"ש אישי על תפקוד לימודי או התנהגותי.התלמידים מצפים לתעודת ההערכה אותה הם מקבלים מידי המנהלת בפני כל התלמידים במפגש של "שחרית זמר".
בנוסף, ישנה חלוקה של צל"ש כיתתי לכיתה שבמהלך החודש התבלטה בהתנהגות חיובית יוצאת דופן.




WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA