יום ב', יב’ בתמוז תשע”ח
דף הבית חדר מורים דף חירום הנהגת הורים
20:37 (12/09/17)
.
לוח צלצולים

שעה ראשונה 8:00-8:55 שעה שנייה 8:55-9:40 הפסקה 9:40-10:00 הפסקת אוכל 10:00-10:15 שעה שלישית 10:15-11:00 שעה רביעית 11:50 -11:00 הפסקה 11:50-12.05 שעה חמישית 12:05-12:50 שעה שישית 12:50-13:35 הפסקה 13:35- 13:45 שעה שביעית 13:45-14:30