יום ב', יב’ בתמוז תשע”ח
דף הבית חדר מורים דף חירום הנהגת הורים
20:37 (12/09/17)
.
מזל טוב לילדי חודש אוגוסטמזל טוב לילדי חודש אוגוסט! צרור ברכות,שמחה והצלחה בלימודים , מאחלים הצוות החינוכי והתלמידים